Tłumienie

Wirtualne sterowanie uniwersalną maszyną wytrzymałościową