Symulacja Modelu

Energetyczne parametry uszkodzenia dla obciążeń pseudolosowych