Planowanie Eksperymentu

Komputerowy system obsługi eksperymentu
Ksiazka jest przewodnikiem po oprogramowaniu systemu obslugi eksperymentu /soe/ zrealizowanego w ramach programu resortowego rr i. 14, …
Komputerowy system obsługi eksperymentu