Obciążenie Pseudolosowe

Kumulacja energii przy obciążeniach pseudolosowych