Hipoteza Energetyczna

Kumulacja energii przy obciążeniach pseudolosowych