Próba oceny aktywności publikacyjnej i patentowej dolnośląskiego środowiska naukowo-badawczego w wybranych dziedzinach

Rodzaj
Publikacja
Argi
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…