L-optimum input signals for distributed systems identification P. 2. Computational aspects

Publikacja
Problems of Control and Information Theory
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…