Computational algorithm for input-signal optimization in distributed-parameter systems identification

Publikacja
International Journal of Systems Science
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…