„Knowledge integration community” jako instrument współpracy uniwersytetu z przemysłem

Publikacja
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…