Włączanie grafik do tekstów w LaTeXe

Rodzaj
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…