Wywiad technologiczny – program The VantagePoint

Streszczenie

W opracowaniu zamierzeniem autora jest przedstawienie metody analizy danych bibliogra­ficznych oraz wybranych narzędzi, udostępnianych przez właścicieli największych baz biblio­graficznych Scopus (Elsevier) oraz ISI Web of Knowledge (Thomson-Reuters), a ułatwiają­cych wykonywanie niektórych zadań. Na zakończenie autor wspomni o oprogramowaniu The VantagePoint amerykańskiej firmy Search Technology Inc. Oprogramowanie może być wykorzystane w bardzo różnych celach – jest to narzędzie realizujące algorytmy z zakresu data mining, pozwalające znajdować „ukryte” zależności między powszechnie dostępnymi informacjami. Szczególnym rodzajem wydobywania informacji jest zdobywanie informacji na temat rozwoju technologii: tech mi­ning.

Publikacja
Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…