LaTeX a logotyp Politechniki Wrocławskiej

Streszczenie

Politechnika Wrocławska przez długi czas używała zwyczajowo jako godła znaku powiązanego z herbem Wrocławia (orzeł piastowski obramowany rozwartym cyrklem oraz napisem Wrocław Politechnika). Znak powstał jako projekt medalu upamiętniającego XX-lecie Politechniki Wrocławskiej. Po zmianie herbu Wrocławia (który teraz nawiązuje do tradycji historycznych) godło Politechniki straciło swoje „umocowanie’’. Równocześnie, wraz z rozwojem Internetu i radosnym przygotowywaniem stron WWW przez każdego, kto tylko liznął HTMLa zaowocowało powstaniem ogromnej liczby wariantów (również kolorystycznych) godła. Wyszukiwarka Google grafika pozwala na dotarcie do wielu przykładów takiej działalności. Zaowocowało to szeregiem dyskusji i wielu inicjatyw zmierzających do rozwiązana problemu i stworzenia spójnej tożsamości wizualnej Politechniki Wrocławskiej i zakończyło się opracowaniem „Księgi logotypu’’. Z drugiej strony – po ukazaniu się zaleceń dotyczących wykorzystania godła Politechniki Wrocławskiej i wzorów oraz przykładów dokumentów – powstało pytanie: Czy można wykorzystać LaTeXa do tworzenia dokumentów zgodnych z Księgą? Praca stanowi podsumowanie doświadczeń i przemyśleń związanych z tym tematem.

Publikacja
Biuletyn GUST
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…