Application of differential evolution algrithm for identification of experimental data

Publikacja
23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…