Identification and simulation of elastic-plastic deformation model

Publikacja
Materials Science Forum
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…