Zmęczeniowe hipotezy energetyczne dla obciążeń pseudolosowych: symulacja i eksperyment

Publikacja
II Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…