Metoda pomiaru tłumienia w obszarze małych kątów przesunięcia fazowego

Publikacja
VII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…