Metoda pomiaru tłumienia dla przypadku obciążeń deterministycznych i pseudolosowych

Publikacja
Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XVIII sympozjum nt. Zmęczenie materiałów i konstrukcji
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…