SOEX: A real-tinie operating system for laboratory automation

Publikacja
Software for Computer Control. Preprints of the 3 rd IFAC/IFIP Symposium
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…