Publikacje

(2016). Influence of recrystallization on damping properties of alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1. Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki.

Cytowanie DOI

(2016). Bibliometria i więcej kilka uwag nie na temat. Komputerowe wspomaganie badań naukowych XXIII = The computer-aided scientific research XXIII.

PDF Cytowanie

(2012). Książki elektroniczne (stan technologii). Zeszyty Naukowe DWSPiT. Studia z Nauk Technicznych, nr 1.

PDF Cytowanie

(2011). Wywiad technologiczny – program The VantagePoint. Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera.

PDF Cytowanie

(2011). Homogenizacja numeryczna parametrów sprężystych kompozytów zbrojonych tkaniną.

Cytowanie

(2010). „Knowledge integration community” jako instrument współpracy uniwersytetu z przemysłem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

PDF Cytowanie

(2007). Application of differential evolution algorithm for identification of experimental data. Archive of Mechanical Engineering.

PDF Cytowanie DOI

(2007). Analiza materiałów prognostycznych ze zbioru prognoz publikowanych w latach 2001-2005.

Cytowanie

(2006). Estymacja parametrów nieliniowego równania konstytutywnego przy obciążeniach cyklicznych. Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XXI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.

Cytowanie

(2006). Dolny Śląsk: próba analizy potencjału innowacyjnego i osiągnięć. Innowacyjność wyróżnikiem Dolnego Śląska?.

Cytowanie

(2006). Application of differential evolution algrithm for identification of experimental data. 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics.

Cytowanie

(2005). Zastosowanie wirtualnego laboratorium podczas zajęć laboratoryjnych z mechaniki -- prezentacja eksperymentu na odległość. Nowe media w edukacji. Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów. Seminarium.

PDF Cytowanie

(2005). Pakiet webMathematica jako narzędzie wspomagające proces dydaktyczny przedmiotu mechanika. Nowe media w edukacji. Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów. Seminarium.

PDF Cytowanie

(2005). LaTeX a logotyp Politechniki Wrocławskiej. Biuletyn GUST.

PDF Cytowanie

(2005). Identification and simulation of elastic-plastic deformation model. Materials Science Forum.

Cytowanie URL

(2005). Energetyczne parametry uszkodzenia dla obciążeń pseudolosowych. III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały.

Cytowanie

(2004). Kumulacja energii przy obciążeniach pseudolosowych. Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.

Cytowanie

(2003). Zmęczeniowe hipotezy energetyczne dla obciążeń pseudolosowych: symulacja i eksperyment. II Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały.

PDF Cytowanie

(2003). Wirtualne laboratorium mechaniki -- eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy. Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe.

Cytowanie

(2003). Virtual platform for real mechanical experiments on-line. 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Abstracts.

PDF Cytowanie

(2003). Tego nie znajdziesz w FAQ: (La)TeX a grafika. Biuletyn GUST.

PDF Cytowanie

(2003). Historia pewnej strony WWW.... Biuletyn GUST.

PDF Cytowanie

(2003). Collaboratory. Industrial practices vs. potential of new information and communication technologies. E-Colleg Workshop on Challenges in Collaborative Engineering. CCE ‘03. Proceedings.

PDF Cytowanie

(2002). Wirtualne laboratorium mechaniki. Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.

PDF Cytowanie

(2000). Wirtualne sterowanie uniwersalną maszyną wytrzymałościową. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. V Międzynarodowa konferencja naukowa.

PDF Cytowanie

(2000). Wirtualne laboratorium mechaniki – czy warto?. 19th Symposium on Experimental Mechanics of Solids. Institute of Aeronautics and Applied Mechanics of Warsaw University of Technology.

Cytowanie

(2000). The method of damping measurements in the range of extremely small phase angle shift. 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics.

Cytowanie

(2000). System sterowania pulsatorem hydraulicznym z wykorzystaniem obiektowego języka programowania. 19th Symposium on Experimental Mechanics of Solids. Institute of Aeronautics and Applied Mechanics of Warsaw University of Technology.

Cytowanie

(2000). Metoda pomiaru tłumienia dla przypadku obciążeń deterministycznych i pseudolosowych. Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XVIII sympozjum nt. Zmęczenie materiałów i konstrukcji.

Cytowanie

(1999). Metoda pomiaru tłumienia w obszarze małych kątów przesunięcia fazowego. VII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania.

PDF Cytowanie

(1999). (La)TeX i PDF: fonty i grafika. Biuletyn GUST.

Cytowanie URL

(1996). LaTeX – zaawansowane narzędzia. Akademicka Oficyna Wydaw. PLJ.

Cytowanie

(1995). Wykresy w emTeX-u. Biuletyn GUST.

PDF Cytowanie URL

(1994). Usługi w sieci Internet. Komputerowe wspomagania badań naukowych. I Konferencja Środowiskowa KOWBAN'94.

Cytowanie

(1994). Efficient algorithm for a class of least squares estimation problems. IEEE Transactions on Automatic Control.

Cytowanie

(1992). LaTeX Podręcznik użytkownika. PLJ.

Cytowanie

(1991). Komputerowy system obsługi eksperymentu. WNT.

Cytowanie

(1989). Computational algorithm for generating optimum experimental desings on a hypercube. Stochastic methods in experimental sciences. Proceedings of the 1989 Cosmex Meeting.

PDF Cytowanie

(1988). Systemy komputerowe w laboratoriach badawczych i przemysłowych CAMAC SM4 i CAMAC MERA 60. Praca zbiorowa. PWr.

Cytowanie

(1988). Optimum experimental design for a regression on a hypercube-generalization of Hoel's result. Annals of the Institute of Statistical Mathematics.

PDF Cytowanie DOI

(1988). Multivariate regression -- an interplay between computational aspects and experiment design. Kompleksnaja avtomatizacija promyslennosti. III pol’sko-sovetskaja naucno-techniceskaja konferencija.

PDF Cytowanie

(1987). L-optimum input signals for distributed systems identification P. 2. Computational aspects. Problems of Control and Information Theory.

Cytowanie

(1986). Computational algorithm for input-signal optimization in distributed-parameter systems identification. International Journal of Systems Science.

Cytowanie

(1982). SOEX: A real-tinie operating system for laboratory automation. Software for Computer Control. Preprints of the 3 rd IFAC/IFIP Symposium.

Cytowanie

(1980). Konwersacyjny system eksperymentowania EXPES-SOWA dla komputera R-32. Wielodostęp w zarządzaniu.

Cytowanie

(1980). Kompleksowy system automatyzacji eksperymentu. Automatyka w służbie gospodarki narodowej. VIII Konferencja Automatyki.

Cytowanie

(1980). Computer system for the process of control of experiments. Proceedings of International Conference on Systems Engineering.

Cytowanie