Pył PM 2,5 — dane historyczne

Dane do poniższych prezentacji tworzone są z wykorzystaniem bardzo interesującego narzędzia: pakietu rrdtool (Round Robin Database Tool). Pierwotnie wykorzystywane ono było do monitorowania ruchu w sieciach czy na interfejsach routerów. Podczas takiego monitoringu nie ma większego sensu przechowywanie wszystkich zebranych informacji (tym bardziej, że pojedyncze urządzenie sieciowe to czasami kilkadziesiąt monitorowanych portów). Ważniejsze jest syntetyczne obrazowanie danych aktualnych (na przykład z jednej doby) oraz danych historycznych — agregowanych w różnych okresach: godzina, dzień tydzień miesiąc, rok…

Podobnie jest i w tym przypadku. Nie mam ambicji badać zależności ilości pyłu od temperatury czy wiatru. Chodzi tylko o pokazanie jak dobrze (źle) jest i czy się to — w dłuższych odcinkach czasu — zmienia.

Standardowo oprogramowanie wylicza wartości średnie oraz minimalne i maksymalne (w zadanym okresie).

Poniższe wykresy uaktualniane są co godzinę. Źródłem danych jest serwis powietrze.pwr.edu.pl.

 1. Dane zebrane bezpośrednio (informacje z ostatnich 24 godzin) — każda zmierzona wartość odwzorowana jest na wykresie.
  Dane z ostatniej doby
  Dane z ostatniej doby
 2. Dane agregowane w okresach sześciogodzinnych (wyliczane jest minimum, maksimum i wartość średnia); dane z tygodnia.
  Dane z ostatnich siedmiu dni
  Dane z ostatnich siedmiu dni
 3. Dane agregowane w okresach dobowych — ostatni miesiąc (31 dni).
  Dane z ostatnich 31 dni
  Dane z ostatnich 31 dni
 4. Ostatni rok: dane agregowane są w cyklach tygodniowych.
  Dane z całego roku
  Dane z całego roku

Aktualna jakość powietrza na kampusie