Krótkie kody

Shortcodes

To co w żargonie Hugo nazywa się shortcodes może być przetłumaczone jako krótkie kody. Są to specjalnie oprogramowane elementy, które ułatwiają wstawianie zawartości na stronę.

Wideo

Plik mp4

Gdy wideo jest w naszym posiadaniu używamy kodu

{{< video src="my_video.mp4" controls="yes" >}}

Gdy jest na zewnętrznym serwerze, trzeba podać cały adres

{{< video src="https://example.com/my_video.mp4" controls="yes" >}}

(parametr controls mówi czy mają pojawić się klawisze startu/stopu/przewijania).

YouTube

żeby dodać odsyłacz do filmu z YouTube znajdującego się po adresem https://www.youtube.com/watch?v=220kHNMvZd0 z adresu wybieramy wszystko to co znajduje się po znaku równości (220kHNMvZd0) i umieszczamy w specjalnym kodzie

 {{< youtube 220kHNMvZd0 >}}

Vimeo

Podobnie jak YouTube obsługujemy Vimeo

{{< vimeo 146022717 >}}

Audio

Jak wideo:

{{< audio src="markvard.mp3" >}}

Osadzenie pliku PDF na stronie

Niestety ta funkcjonalność nie jest dostępna standardowo w używanych szablonach. Doinstalowałem odpowiednie oprogramowanie i jest to możliwe. Trzeba użyć następującego krótkiego kodu:

{{< embed-pdf url="./path/to/pdf/file/example.pdf" >}}

Trzeba podać ścieżkę dostępu do pliku PDF. Najprościej gdy plik jest w tym samym katalogu co plik .md wówczas parametr url upraszcza się do postaci url="example.pdf".

Wyświetlać w ten sposób można wyłącznie pliki znajdujące się na lokalnym serwerze. Pliki ze zdalnych serwer ów nie będą wyświetlane.

Okienko wygląda jak poniżej (ale wybrałem jak najprostszy plik PDF).

    / [pdf]

Galeria

Galerie w nowym systemie nie są zmyślne jak te z WordPressa, ale są. W katalogu assets/media/albums/1 dodajemy podkatalog o nazwie ALBUM-FOLDER, a w miejscu gdzie ma się pojawić galeria używamy krótkiego kodu:

{{< gallery album="<ALBUM-FOLDER>" >}}

(nazwa katalogu powinna być w cudzysłowach).

Spis treści

Jeżeli dokument jest długi i ma kilka podrozdziałów można na początku dodać nawigację w postaci spisu treści:

{{< toc >}}

Podsumowanie

Krótkich kodów jest znacznie więcej. Odsyłam do dokumentacji.


  1. Jeżeli któregoś z podkatalogów nie ma — tworzymy go. ↩︎

Poprzedni
Następny