Mapy myśli

Mapy myśli to bardzo efektywny sposób prezentacji różnych problemów. Nasz szablon używa w tym celu biblioteki markmap dodającej tę funkcjonalność do Markdown. Kod mający tworzyć mapę (jest to zwykłą lista o maksimum sześciu poziomach zagłębienia) umieszczamy w tak zwanym fenced code block.

Fenced code block

Zaczynamy od trzech (odwrotnych pojedynczych) cudzysłowów, po których podajemy „język” zawartości. Zazwyczaj jest to nazwa jakiegoś języka (C, Python, js, Java,…).

Normalnie kod jest interpretowany, w ten sposób, że kolorowana jest składnia, ale gdy podamy tam markmap — interpretacja jest głębsza gdyż tworzona jest mapa myśli.

Przykład mapy

  ```markmap
  - Mapy Myśli
   - jedna linia
   - dwie
    linie
   - rozgałęzienie
    - A
    - B 
   - [odnośnik](#mapa)
   - `kod`
   - formatowanie **wytłuszczone** *pochylone*
   - matematyka $x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}$ 
  ```

W efekcie dostajemy

- Mapy Myśli
 - jedna linia
 - dwie
  linie
 - rozgałęzienie 
  - A
  - B 
 - [odnośnik](#mapa)
 - `kod`
 - formatowanie **wytłuszczone** *pochylone*
 - matematyka $x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}$ 

Można mieć sześć poziomów gałęzi.

Poprzedni
Następny