Matematyka

Wzory

Język HTML właściwie nie ma1 żadnych narzędzi do prezentacji wzorów matematycznych. Dopiero pojawienie się JavaScript i połączenie możliwości tego języka z LaTeXem dodało możliwość dodawania wzorów do stron HTML. Technologia nazywa się mathjax.

Żeby zapoznać się bliżej z możliwościami, jakie daje mathjax warto kliknąć prawym klawiszem myszy na wzorze, żeby zobaczyć jak można modyfikować wygląd wzorów

LaTeX

Niestety, skorzystanie z mathjaxa wymaga znajomości LaTeXa. Ta nie jest specjalnie powszechna. Na końcu zamieszczam dwa rozdziały z bardzo starej książki Wojciech Myszka, Ewaryst Rafajłowicz: LaTeX podręcznik użytkownika, PLJ, 1992 poświęcone nie tyle LaTeXowi ile wzorom.

Wzór w ciągu teksu (w linii tekstu) zaznacza się (podobnie jak „zwykłym” LaTeXu) znakami $$. Czyli jakoś tak:

$\sum_{i=1}^{n} a_{i}$

Będzie to wyglądało tak: $\sum_{i=1}^{n} a_{i}$

Natomiast

$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} a_{i}$

wygeneruje

$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} a_{i}$

Wzory numerowane

Są bardzo trudne (choć nie jest to niemożliwe) do uzyskania.

Otoczenie math w hugo-blox

W przypadku, gdy bezpośrednie wpisywanie poleceń LaTeXa nie przynosi efektów (albo efekty są niezadowalające) — jeżeli nie ma żadnego błędu — należy, zgodnie z dokumentacją, wyrażenie matematyczne zamknąć w otoczeniu math.

{{< math >}}
{{< /math >}}

  1. Jest oczywiście MATHML ale problemem jest kodowanie wzorów korzystając z tego języka znaczników. ↩︎

Poprzedni
Następny