Zawratość serwisu

Kartoteki

 1. Większość zawartości naszej strony zawarta jest w kartotece content/.

 2. Galerie zdjęć i niektóre inne pliki graficzne, które powinny być łatwo dostępne w różnych miejscach serwisu zawarte są w kartotece assets/media/:

  • są tam istotne pliki, na przykład

   • icon.png — ikonka strony wyświetlająca się w zakładce przeglądarki (powinna być jak najprostsza, gdyż wyświetlana jest bardzo pomniejszona),
  • podkartoteka albums/zawiera galerie

  • podkartoteka icons/ zawiera własne ikony (jako pliki SVG), z których chcemy korzystać.

 3. Wszystkie pliki, które będziemy traktowali jako załączniki znajdą się w kartotece static/ (i ewentualnie w podkartotekach); będą dostępne pad adresami

  /uploads/plik
  /uploads/podkartoteka/plik
  

Kartoteka content/

zawiera większość zawartości uporządkowanej w podkartotekach. Standardowo występują tam (w szablonie academic-cv) następujące podkartoteki:

 • authors/ informacje o właścicielu strony i/lub innych związanych, na przykład, z zespołem badawczym
 • event/ kategoria wydarzeń, na stronie Katedry tam umieszczam informacje o seminariach i innych wydarzeniach; jeżeli taka kategoria jest niepotrzebna — można ją skasować,
 • post/ tam można umieszczać różnego rodzaju aktualności,
 • project/ realizowane projekty; specjalna kategoria pozwalająca łączyć inną zawartość (na przykład publikacje) z realizowany projektem,
 • publication/ — kartoteka gdzie zawarte są informacje o wszystkich publikacjach; publikacje można dodawać ręcznie, ale można ten proces zautomatyzować i generować jej zawartość na podstawie danych pobieranych z serwisu DONA,
 • slides/ specjalna kartoteka w której można grupować prezentacje przygotowane w języku Markdown; taką prezentację pokazywałem na seminarium.

Natomiast można tu dodawać kolejne kartoteki, które będą dostępne „z zewnątrz”:

 • po utworzeniu w content/ podkartoteki dydaktyka/ będzie ona widoczna jako https://adres-naszej-strony/dydaktyka/

Tworzenie nowej zawartości

Pliki _index.md vs index.md

Jest to największa tajemnica systemu Hugo wyjaśniana w wielu miejscach. Ogólne tłumaczenie jest takie:

Jeżeli w kartotece umieścimy plik index.md to będzie to węzeł końcowy. Zatem jeżeli umieścimy w kartotece content/dydaktyka/ plik index.md (jego zawartość będzie widoczna jako https://adres-naszej-strony/dydaktyka/ to nie będzie można pod tym adresem tworzyć kolejnych, niższych poziomów, na przykład

 • https://adres-naszej-strony/dydaktyka/mechanika-i
 • https://adres-naszej-strony/dydaktyka/mechanika-ii

itd.

Jeżeli zaś umieścimy plik _index.md — możemy tworzyć kolejne podkartoteki.

Pliki o innych nazwach

Jeżeli w kartotece content/dydaktyka/ umieścimy plik ala.md to jego zawartość będzie widoczna pod adresem

https://adres-naszej-strony/dydaktyka/ala/

Jeżeli w kartotece dydaktyka/ nie ma pliku _index.md (Albo w pliku _index.md nie został zdefionowany tytuł) — zawartość strony pod adresem https://adres-naszej-strony/dydaktyka/ będzie dosyć dziwna: strona będzie miała tytuł Dydaktykas, a poniżej będzie utoworzona automatycznie lista odsyłaczy do zawartości podkartotek.

Gdy plik _index.md istnieje — zostanie wyświetlona jego zawartość, a na końcu pojawią się odsyłacze do podstron.