Wygląd strony i inne takie

Kolory

Konfiguracja serwisu zawarta jest w katalogu config/_default/.

Każdy z plików odpowiada za inny fragment konfiguracji:

 • hugo.yaml zawiera ustawienia globalne i ogólne dotyczące systemu Hugo;
 • languages.yaml to definicje używanych na stronach języków;
 • menus.yaml (i ewentualnie menus.en.yaml,…) to definicja menu;
 • module.yaml — to wersja oprogramowania (jest ona ściągana z serwerów GitHub w miarę potrzeby)
 • params.yaml specyficzne dla frameworku Hugo Blox parametry.

W pliku config/_default/params.yamlmożna zmieniać:

 • kolory strony
 • użyty krój czcionek
 • wielkość fontu.

I parę innych ustawień. Wygląda to tak:

appearance:
 theme_day: minimal
 theme_night: minimal
 font: minimal
 font_size: L

Kolorystyka strony wynika z szablonu użytego szablonu. Standardowo jest to minimal. Inne dostępne szablony to:

 • 1950s (tylko light)
 • apogee (tylko dark)
 • coffee (tylko light)
 • cyberpunk (light i dark)
 • dark (tylko dark)
 • earth (tylko light)
 • forest (tylko light)
 • minimal (light i dark)
 • mr_robot (tylko dark)
 • ocean (tylko light)
 • rose (tylko light)
 • strawberry (tylko light)

Wygląd tych szablonów można obejrzeć na stronie dokumentacji.

Rozróżnienie theme_day/theme_night wnika z obecnie panujących tendencji: ciemne szablony zużywają nieco mniej energii na urządzeniach mobilnych. Niestety jest kłopot z ilustracjami — zwłaszcza logo źle znosi zmianę szablonu z jasnego na ciemny1.

Nie każdy z szablonów obsługuje motyw ciemny.

Można przygotować swój własny szablon biorąc za wzór szablon minimal

# Theme metadata
name = "Minimal"

[light]
 # Primary
 primary = "#1565c0"

 # Menu
 menu_primary = "#fff"
 menu_text = "#34495e"
 menu_text_active = "#2962ff"
 menu_title = "#2b2b2b"

 # Home sections
 home_section_odd = "rgb(255, 255, 255)"
 home_section_even = "rgb(247, 247, 247)"

[dark]
 # Primary
 primary = "#bbdefb"

 link = "#bbdefb"
 link_hover = "#bbdefb"

Kolory definiowane są tak jak kolory HTML.

Zawartość trzeba zmodyfikować według swoich upodobań i zmodyfikowany plik wstawić do kartoteki data/themes/zapisując pod wybraną własną nazwą o rozszerzeniu toml. nazwy tej używamy w pliku params.yaml.

Fonty

Zdefiniowane szablony fontów to:

 • Minimal (modern)
 • Classic
 • Rose (traditional serif)
 • Mr Robot (futuristic)
 • Cyberpunk (hacker style)
 • Native: use device fonts for maximum performance

Plik definiujący fonty minimal wygląda tak:

# Font style metadata
name = "Minimal"

# Optional Google font URL
google_fonts = "family=Montserrat:wght@400;700&family=Roboto+Mono&family=Roboto:wght@400;700"

# Font families
heading_font = "Montserrat"
body_font = "Roboto"
nav_font = "Roboto"
mono_font = "Roboto Mono"

Można go zmienić i podobnie jak w przypadku szablonu kolorów umieścić pod wybraną nazwą w kartotece data/fonts/.

Sugeruję żeby zacząć od zdefiniowanych szablonów i wybrać coś co odpowiada.

Wielkość czcionek

Dostępne są następujące rozmiary: xs, s, m, l, xl.

Sposób dokonywania zmian opisuje dokumentacja.

Nagłówek

Kolejny parametry wpływające na wygląd strony to nagłówek czyli poniższa część pliku params.yaml:

header:
 navbar:
  enable: true
  align: l
  show_logo: true
  show_language: false
  show_day_night: true
  show_search: true
  highlight_active_link: true

Znaczenie parametrów opisane jest w dokumentacji. Są mniej/więcej samoobjaśniające.

Strony wielojęzyczne

Jednym z parametrów wymienionych wcześniej jest show_kanguage: false. Dotyczy ono budowania serwisu wielojęzycznego. Jest to stosunkowo proste.

Po pierwsze trzeba zdefiniować język podstawowy strony (w pliku) hugo.yaml

defaultContentLanguage: pl

linia ta definiuje podstawowy język strony.

Kolejny parametr w tym pliku to:

defaultContentLanguageInSubdir: false

O powyższym za chwilę…

W pliku languages.yaml mamy coś takiego:

# Default language
pl:
 languageCode: pl-pl
 #contentDir: content/pl

Określa się kod języka podstawowego.

Jeżeli chcemy zdefiniować kolejne języki dodajemy linię (w przypadku angielskiego):

en:
 languageCode: en-us

(choć być może powinno być en lub en-gb). Kody ISO znaleźć można na przykład na stronie.

Parametr defaultContentLanguageInSubdir: mówi jak mają wyglądać adresy URL wersji językowych czy tak (moja strona główna)

http://myszka.kmim.wm.pwr.edu.pl/

czy może tak

http://myszka.kmim.wm.pwr.edu.pl/pl/

gdyby było defaultContentLanguageInSubdir: true.

Angielskojęzyczna wersja strony jest w „podkartotece”

http://myszka.kmim.wm.pwr.edu.pl/en/

Strony katedry zorganizowane są taki właśnie sposób:

 • polska

  https://nowy.kmim.wm.pwr.edu.pl/pl/
  
 • angielska

  https://nowy.kmim.wm.pwr.edu.pl/en/
  

Natomiast samo tworzenie zawartości wielojęzycznej jest stosunkowo poste. Gdy serwis nie jest wielki nie ma potrzeby rozdzielać zawartości w jednym języku od zawartości w innym. Tworząc plik index.md pamiętamy, że zawiera on treść w języku domyślnym, odpowiadająca mu treść po angielsku będzie w pliku index.en.md.

Na tych stronach, które mają zawartość w innych językach — uaktywni się przełącznik języka (O ile tylko show_language: true.

Trzeba tylko jeszcze przygotować alternatywną wersję menu.

Za menu odpowiada plik menus.yaml w kartotece config/_default/i ewentualnie menus.en.yaml.

W przypadku mojej strony wygląda on tak

main:
 - name: Home
  url: '#about'
  weight: 10
 - name: Aktualności
  url: '#posts'
  weight: 20
 - name: Projekty
  url: 'project'
  weight: 30
 - name: LaTeX
  url: latex
  weight: 35
 - name: Dydaktyka
  url: 'dydaktyka'
  weight: 40
 - name: Publikacje
  url: 'publication'
  weight: 50
 - name: Kontakt
  url: '#contact'
  weight: 60

Parametr weight: określa kolejność pozycji. Parametr url: adres zawartości na stronie. Gdy jest on poprzedzony znakiem # — odnosi się do sekcji na stronie głównej (o tym później) opisanej w pliku content/_index.md.

Można tworzyć menu rozwijane — o tym też później.


 1. Wydaje mi się, że mam pomysł jak sobie z problemem poradzić, ale — na razie — nie mam na to czasu. ↩︎