Struktura katalogów

Podstawowe katalogi znajdujące się w katalogu głównym zawierającym dane źródłowe strony to:

 • assets

  Najbardziej podstawowe pliki graficzne wykorzystywane przez mechanizmy generacji stron, tu umieszcza się galerie zdjęć, elementy graficzne występujące na stronie głównej,…

 • config

  W podkatalogu _default umieszczone są pliki konfiguracyjne.

 • content

  Ten katalog zawiera kod źródłowy (w formacie markdown) wszystkich stron naszego serwisu.

 • data

  Trochę tajemniczy katalog, normalnie zawierający szablon strony

  ???

 • imagescss, js

  ???

 • layouts

  ???

 • public

  Tu po konwersji znajdą się wynikowe pliki html, css, js tworzące serwis. Tylko te pliki przesyła się na serwer WWW,

 • resources

  W podkatalogu _gen zawarte są przekształcone pliki graficzne (podczas generacji stron pliki graficzne są skalowane i/lub konwertowane do formatu webp znacznie efektywniejszego niż formaty png/jpg) oraz scalone pliki css

 • static

  W podkartotece upload kartoteka zawierająca zasoby serwowane z naszej strony, na przykład pliki PDF/docx serwowane przez strony.

Nazwy plików

System Hugo zakłada, że wszystkie pliki i kartoteki

 • są pisane „małymi” literami,
 • nie zawierają odstępów (odstępy zastępowane są myślnikami),
 • mogą zawierać znaki spoza zestawu ASCII kodowane jako UTF-8.

Podstawowy problem ze znakami (zwłaszcza tymi, które zawierają „akcenty”) jest sposób w jaki są komponowane. Metody zapisu litery ż są dwie:

 • skomponowanie litery z dwu glifów:
  • litery z (w tablicy unicode nazwanej Unicode Character ‘LATIN SMALL LETTER Z’) o kodzie U+007A,
  • akcentu ˙ (w tablicy unicode nazwanej Unicode Character ‘DOT ABOVE’) o kodzie U+02D9;
 • użycie glifu ż (w tablicy unicode nazwanej Unicode Character ‘LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE’) o kodzie U+017C.

W każdym przypadku kombinacja bitów (reprezentacja bitowa) będzie inna…

Decyzja której metody użyć należy do Systemu Operacyjnego. Oprogramowanie próbuje sobie z tym poradzić z różnym skutkiem.

Ponieważ nazwy plików (kartotek) stają się częścią adresu URL (który musi być kodowany jako ASCII) wymyślono odpowiednie kodowanie. Najlepiej to widać w przypadku Wikipedii. W pasku adresu widać https://pl.wikipedia.org/wiki/Pożar, ale jeżeli skopiujemy go uzyskamy https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar litera ż kodowana jest jako %C5%BC.