Nasze (nowe) strony WWW

Wstęp

Nasz strony WWW używają oprogramowania Hugo1 oraz szablonów:

opartych na Hugo Blox — szerszym frameworku do budowy stron WWW używającym systemu CSS (kaskadowych arkuszy stylów):

(My używamy Bootstrap).

Oprogramowanie ma obszerną dokumentację, która opisuje sposób budowy stron oraz zasady korzystania z języka Markdown.

Sam system Hugo to odpowiedź na funkcjonujące dotychczas systemy CMS2 oparte na bazach danych i wymagających ciągłej interpretacji stronach napisanych w języku PHP. W przypadku Hugo jest trochę inaczej — bazując na danych źródłowych (zakodowanych, na przykład, w języku znaczników Markdown) opracowanych szablonów, korzystając z różnego rodzaju dodatków (shortcodes) generuje najzwyklejsze pliki HTML, które nie muszą być przetwarzane w jakikolwiek sposób i są przez serwer WWW wysyłane do klientów.

O języku znaczników Markdown (będącym podstawą kodowania zawartości) pisałem już trzy razy:

Dodatkowe informacje można znaleźć w Internecie:

  1. Markdown znakomity opis Roberta Chwałowskiego (po polsku)
  2. Markdown Guide kompendium wiedzy na temat systemu Markdown i dostępnych narzedzi
  3. Hasło zawarte jest też w Wikipedii, ale lepsza wydaje mi się wersja angielska.

  1. Wyszukiwanie samego terminu „Hugo” w Internecie prowadzi w raczej dziwnych kierunkach, więc pewno lepiej używać gohugoio, gdyż hugo zostało zaprogramowane w języku Go (zwanym również Golang). ↩︎

  2. CMS — Conten Management System czyli System zarządzania zawartością. ↩︎