Fortran dla użytkowników MES

Niedokończony (wobec braku zainteresowania) projekt opisu języka Fortran.

Absolutnie minimalny wstęp.