Aproksymanta

(Aproksymanta to, w statystyce, taka zmienna, która jest ściśle powiązana z inną; po angielsku bywa nazywana proxy variable.)

Za xkcd.

Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…