Praca wykładowcy to ciężka robota

Praca wykładowcy to ciężka robota. Wykład (9:15–10:45) potraktowany został jako jazda na rowerze. Szybkość nie jest imponująca, ale zawsze.

(Ostatnia część wykładu to były prezentacje ex cathedra: siedziałem i pokazywałem.)

Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…