Fundatorzy grantów europejskich wymagają publikacji OpenAccess

Fundatorzy grantów europejskich (w tym NCN z Polski) z 11 krajów, uczestnicy cOALition S zgodzili się, aby od roku 2020 efekty wszystkich grantów były publikowane wyłącznie w czasopismach Open Access.

Podpisane porozumienie (Plan S) definiuje dziesięć podstawowych zasad, które będą obowiązywać przy publikacji prac.

Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…