Z markdown do pptx

Najnowsza wersja programu pandoc (do pobrania ze stron projektu) ma możliwość konwersji markdown do formatu pptx.

Teoretycznie (nie udało mi się tego jeszcze sprawdzić) można użyć dowolnego szablonu (w formacie .pptx lub .potx) podczas konwersji.

Poniżej efekty konwersji prostego pliku o zawartości

---
author:
- 'A. U. Thor'
title: Prosta prezentacja
---

### Przykładowy slajd

Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie. Nazywał się żenił i dobył 
książeczkę z opieki panicz przed nim szedł kwestarz, Sędzia nagłym zwrotem 
głową rzekł - wprawdzie pękła jedna ściana okna bez wątpienia kusy piękny i
knieje więc szanują przyjaciół jak kochał pana zwykł sam ku drzwiom odprowadzał 
i każdy.(Tekst wygenerowany automatycznie przez http://lipsum.pl/index.php)

### Obrazek

![Przykładowy obrazek](scientific_paper_graph_quality.png){width="\textwidth"
height="\textheight"}

### Lista numerowana

1. Jeden

2. Dwa

3. Trzy

4. ...

### Lista nienumerowana

-  item
-  item
-  item
-  ...

### Tabelka

| Prawo | Lewo | Standardowo | Centralnie |
| ----: | :--- | ----------- | :--------: |
|  12 | 12  | 12     |   12   |
|  123 | 123 | 123     |  123   |
|   1 | 1  | 1      |   1   |

 : Przykładowa tabela

Poniżej efekty tych konwersji, to znaczy plik pdf utworzony „klasyczną” drogą (konwersja do LaTeXa i do PDF)

    / [pdf]

oraz przekonwertowany plik .pptx i prezentacja wyeksportowana do formatu PDF.

    / [pdf]
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…