Kiedy uda się zautomatyzować?

Za <a href="http://www.vontrompka.com/blog/2017/05/infografika-humanistyczna" target="_blank" rel="noopener">vontrompka.com</a>
Za vontrompka.com

Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…