Nowy logotyp Politechniki Wrocławskiej

Bez jakichś specjalnych fanfar pojawiły się nowe szablony prezentacji.

Wszystko, oczywiście w jedynie słusznym formacie. Instrukcja tworzenia prezentacji pokazuje sześć, różnych, przykładowych slajdów tytułowych oraz osiem przykładów slajdów pozostałych (dla szablonu 1) oraz po siedem przykładów slajdów tytułowych i zwykłych dla szablonu drugiego. Ale na dobrą sprawę layouty są elastyczne, dając wiele możliwości układu tekstu, zdjęć i infografik jak mówi instrukcja. Na dobrą sprawę hulaj dusza piekła nie ma. Niestety natłok bieżących obowiązków i zdarzające się sytuacje „nadzwyczajne” (w rodzaju awarii) utrudniają systematyczne rozpracowanie problemu i stworzenie szablonów. Na szybko przykład w jaki sposób szybko przerobić prezentację na coś co będzie ± zgodne z oficjalnym szablonem. Najpierw jednak parę uwag:

  1. Wszystko jest oczywiście windowsowe, więc szablony korzystają z fontu Calibri.
  2. Nieszczęśliwie dosyć jako tło wybrano dosyć fikuśny wzorek, który jest trochę inny w każdym punkcie slajdu — wygeneruje to ogromne ilości brzydkich slajdów (zawierających, na przykład, wykresy na białym tle).

Przykład takiego slajdu (choć nie najgorszy jeszcze) znajduje się w cytowanej instrukcji.

  1. Szablony nie bardzo uwzględniają inne niż 4:3 proporcje ekranu (na przykład 16:9) gdyż tło ma rozmiar 1500×1125 pikseli (ale pojawiły się już wersje 16x91).

Zamiast fontu Calibri użyjemy fontu Carlito dostępnego na CTAN. Choć skoro jest wolność ja wolę font Kurier albo Iwona. Tła z prezentacji uzyskamy z rozpakowania (prezentacje pptx to w istocie pliki zip) szablonów prezentacji.

„Zabawę” rozpoczniemy od szablonu z poniższym tłem:

Tło strony tytułowej slajdu
Tło strony tytułowej slajdu

Tło kolejnych slajdów
Tło kolejnych slajdów

Prawdę mówiąc ten układ podoba mi się bardziej.

Aby dołączyć do każdego slajdu tło należy użyć poleceń:

\usebackgroundtemplate%
{%
 \begin{picture}(100,341)%
 \includegraphics[width=\paperwidth]{image2_p2_pl.png}%
 \end{picture}%
}

(obrazek image2_p2_pl.png to ten z „wąskim paskiem” został on tak umieszczony na slajdzie aby dobrze było widać logo Politrechniki umieszczone w prawym górnym rogu). Dla slajdu tytułowego używamy pliku z „szerokim paskiem”, a tło dla tego slajdu definiujemy w sposób następujący:

{
\usebackgroundtemplate%
{%
 \begin{picture}(100,341)%
 \includegraphics[width=\paperwidth]{image1_p2_pl.png}%
 \end{picture}%
}
 \begin{frame}
  \maketitle
 \end{frame}	
}

A kod przykładowej prezentacji jest poniżej:

\documentclass[12pt,aspectratio=169]{beamer}
\usepackage[T1]{polski}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{kurier}
\definecolor{hiperlacze}{RGB}{255,100,10}
\setbeamertemplate{blocks}[rounded][shadow=true]
\definecolor{tytul}{RGB}{255,235,213}
\definecolor{Logo}{cmyk}{0,0.95,1,0.29}
\setbeamercolor{titlelike}{fg=Logo}
\setbeamercolor*{block title}{fg=Logo,bg=Logo!20}
\setbeamercolor*{block body}{fg=black,bg=Logo!10}
\setbeamersize{sidebar width left=9mm}

\usebackgroundtemplate%
{%
\begin{picture}(100,341)%
\includegraphics[width=\paperwidth]{image2_p2_pl.png}%
\end{picture}%
}

\title{Tytuł}
\author{A.U. Thor}
\date{7 marca 2017}

\begin{document}

{
\usebackgroundtemplate%
{%
 \begin{picture}(100,341)%
  \includegraphics[width=\paperwidth]{image1_p2_pl.png}%
 \end{picture}%
}
\begin{frame}
 \maketitle
\end{frame}
}

\begin{frame}{Przykładowy slajd}
 Ala ma kota
 \medskip
 \includegraphics[width=\textwidth,height=.9\textheight]{obrazek}
\end{frame}

\begin{frame}{Przykładowy slajd}
 Ala ma kota
 \medskip
 \includegraphics[width=\textwidth,height=.9\textheight]{obrazek1}
\end{frame}

\end{document}

trzecim slajdzie umieściłęm obrazek, w którym kolor biały skonwerowałem na kanał alpha, co uczyniło go przezroczystym. W efekcie białę tło nie razi tak bardzo odcinając się od kratki z efektami gradientu. Również całkiem nieźle tło wpasowało się w „niestandardowy” format slajdu.

    / [pdf]

Wszystkie pliki przykładu zawarte są w archiwum.

Sciągnij archiwum


  1. Te wersje pojawiły się w roku 2022. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…