Dzień pi

Dziś, biorąc pod uwagę amerykański sposób zapisu daty (najpierw miesiąc, później dzień) mamy dzień $latex \pi$. (Używając zapisu ISO pewno powinien to być 31 kwietnia, ale po pierwsze kropka nie w tym miejscu, a po drugie — kwiecień ma tylko 30 dni.

Na stronie The Pi search page znaleźć można (oprócz formularza pozwalającego przeszukiwać pierwszy milion cyfr rozwinięcia dziesiętnego $latex \pi$) parę interesujących faktów o tej liczbie.

A wracając do wyszukiwania, według autora — gdy szukamy od jednej do pięciu cyfr — prawdopodobieństwo ich znalezienia jesrt równe 100%. W przypadku wyszukiwania numeru telefonicznego (9 cyfr) — szanse są znacznie mniejsze i wynoszą około 9,5%.

Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…