A tymczasem na Bulwarze Politechniki Wrocławskiej, jak to się mówi, Na całej połaci lód.

A tymczasem na Bulwarze Politechniki Wrocławskiej, jak to się mówi, Na całej połaci lód.

Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…