Pragnę donieść, że kasztan jadalny ma się dobrze, ale jeszcze nie kwitnie.

Pragnę donieść, że kasztan jadalny ma się dobrze, ale jeszcze nie kwitnie.

Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…