Sieci Li-Fi

Pojawiło się na angielskojęzycznych zajęciach z technologii informacyjnych. Technologia zapowiadana jest gdzieś od roku 2010 (a może i dłużej). Idea bardzo ciekawa, podobnie jak dodatkowe możliwości wiążące się z nią (na przykład lokalizacja w budynkach: dworce kolejowe, lotnicze). Może być również stosowana na zewnątrz — choć wówczas ograniczona będzie do godzin wieczornych/nocnych.

Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…