System antyplagiatowy a L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Zarządzenie Wewnętrzne 75/2015 wprowadza obowiązek sprawdzenia wszystkich prac dyplomowych przez system antyplagiatowy.

Załącznik do zarządzenia mówi, że: Praca dyplomowa musi być wprowadzona w postaci jednego pliku elektronicznego w formacie ODT (Open Office Document), DOC, DOCX (Microsoft Word) lub PDF (wyłącznie w wersji edytowalnej).

Klasa do składu pracy dyplomowej w LaTeXu pozwala przygotować plik PDF i — jak się wydaje — powinien on być zrozumiały dla systemu antyplagiatowego.

Problem będzie drążony.

Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…