Wirtualny, wirtualnego, wirtualnemu, wirtualny, wirtualnym...

Opowiadając studentom o „wirtualnym eksperymencie” raz jeszcze popatrzyłem we wszystkie będące pod ręką (czyli on-line) słowniki. Niewiele się zmienia w porównaniu z wcześniejszym badaniem  [1723456]. Ale raz jeszcze podsumowanie. Może się kiedy przyda…

  1. Wikipedia. Bardzo mnie zasmuciła. W wersji angielskiej jest tak: „In computing virtual is what does not physically exist, but is made to appear to by software” ( http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual)

    W wersji polskiej: termin (wirtualny) nie występuje, ale występuje w wikisłowniku: https://pl.wiktionary.org/wiki/wirtualny.

  2. Słownik Wyrazów obcych PWN: przestarzały mogący zaistnieć, (teoretycznie) możliwy.

  3. Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego (http://www.slownik-online.pl/kopalinski/80AEAE8725FCA5AF412565B3005371A1.php):(teoretycznie) możliwy, mogący zaistnieć.

  4. Portal Wiedzy Wiem: Wirtualny (z angielskiego virtual), termin-wytrych w kontekstach informatycznych. Swoją nośność zawdzięcza skrajnej wieloznaczności w języku angielskim, w którym znaczy zarówno „faktyczny”, „rzeczywisty”, jak i „pozorny”. Wirtualne w informatyce jest wszystko, co – choć nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości – znajduje realizację logiczną środkami programowymi i sprzętowymi. ( http://portalwiedzy.onet.pl/88000,,,,Wirtualny,haslo.html)

  5. Encyklopedia Wirtualnej Polski ( http://encyklopedia.wp.pl/) – nie występuje.

  6. Webster: „being such in essence or effect though not formally recognized or admitted” ( http://www.m-w.com/dictionary/virtual)

  7. Google (specjalna postać hasła wyszukiwawczego define virtual http://www.google.com/search?hl=en& oi=defmore&defl=en&q=define:virtual) daje kilka(naście) różnych znaczeń, z których na samym początku znajduje się „virtual(a): existing in essence or effect though not in actual fact” ale też: „Created, simulated, or carried on by means of a computer or computer network”.

  8. Dictionary.com podaje 3 znaczenia, ale to z zakresu computer science jest takie: „Created, simulated, or carried on by means of a computer or computer network” ( http://dictionary.reference.com/search?q=virtual).

Jakie z tego wnioski? Ano takie, że ciągle jeszcze wirtualny to coś niewiele lepszego niż nieprawdziwy…

Literatura

[1]   Paweł Chmielarczyk, Jerzy Kaleta, Wojciech Myszka. Wirtualne sterowanie uniwersalną maszyną wytrzymałościową. Eugeniusz Rusiński, Zbigniew Ferenc, Tadeusz Lewandowski, Witold Słomski (red.), V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich, strony 201–210, Wrocław, Maj 2000. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej.

[2]   Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka. Wirtualne laboratorium mechaniki. Zmęczenie i Mechanika Pękania. Materiały XIX Sympozjum Zmęczenia Materiałów, strony 241–246, Bydgoszcz, 2002. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej.

[3]   Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka. Collaboratory. Wirtualne laboratorium. Paweł Fraś, Adam Pawlak, Piotr Penkala (red.), Industrial practices vs. potential of new information and communication technologies. E-Colleg Workshop on Challenges in Collaborative Engineering. CCE ’03. Proceedings., strony 109–112, Poznań, 2003. Publ. House of Poznań University of Technology. http://www.immt.pwr.wroc.pl/index.php? option=com_docman& task=docclick&I%temid=137&bid=62 &limitstart=0&limit=5.

[4]   Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka. Virtual platform for real mechanical experiments on-line. 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics., strony 80–81, Budapest, 2003. Gepipari Tudomanyos Egyesulet. http://www.immt.pwr.wroc.pl/index.php? option=com_docman& task=docclick&I%temid=137&bid=63&limitstart=0&limit=5.

[5]   Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka. Wirtualne laboratorium mechaniki - eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy. Zdzisław Bubnicki, Adam Grzech (red.), Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, strony 406–411, Wrocław, 2003. Oficyna Wydaw. PWroc.

[6]   Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Mieczysław Szata. Zastosowanie wirtualnego laboratorium podczas zajęć laboratoryjnych z mechaniki - prezentacja eksperymentu na odległość. Nowe media w edukacji. Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów. Seminarium., Wrocław, 2005. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. http://www.immt.pwr.wroc.pl/index.php? option=com_docman& task=docclick&I%temid=137&bid=40&limitstart=0&limit=5.

[7]   Wojciech Myszka. Wirtualne laboratorium mechaniki — czy warto? 19th Symposium on Experimental Mechanics of Solids., strony 404–409, Jachranka, Październik 2000. Institute of Aeronautic and Applied Mechanics of Warsaw University of Technology.

Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…