Szablon prezentacji zgodny z księgą logotypu

Uwaga: Dostępna jest nowa wersja szablonu (zgodna z nową wersją Księgi Logotypu).

Wprowadzenie jednolitych zasad identyfikacji wizualnej Politechniki Wrocławskiej wymusiło(?) opracowanie szablonu do prezentacji tworzonych w systemie LaTeX z użyciem klasy beamer.

Okazało się, że system beamer jest na tyle elastyczny, że pierwsza wersja szablonu powstała w stosunkowo krótkim czasie (pojedyncze godziny). Opiekuję się nią i staram — w miarę potrzeb udoskonalać.

Zasady identyfikacji wizualnej stawiają dosyć rygorystyczne wymagania co do fontów. W przypadku prezentacji wybrano font Trebuchet MS. Stanowi to pewien problem, gdyż font ten nie jest standardowo obsługiwany przez (pdf)LaTeXa, a licencja uniemożliwia włączenie go do grona standardowych pakietów TeXLive. Font trzeba instalować ręcznie. Na całe szczęście znajduje się on w zasobach CTAN i warto poświęcić kilka chwil na zainstalowanie pakietu i skonfigurowanie swojej instalacji systemu LaTeX, żeby z niego korzystać. Więcej na podstronie temu poświęconej.

Instalacja samego pakietu jest stosunkowo prosta. Wystarczy pliki rozpakować w kartotece domowej, w strukturze dodatkowych pakietów LaTeXa. W systemach linuksowych będzie to

$HOME/texmf

Pakiet znajduje się tu:

Wersja nowa różni się tym od starej, że uwzględnia zmianę angielskiej nazwy Politechniki Wrocławskiej.