Spis treści po angielsku

Czasami zdarza się prośba żeby spis treści (podobnie jak streszczenie) był również po angielsku. Dotyczy to zwłaszcza prac „na stopień”. Według mnie nie ma to najmniejszego sensu. Prace doktorskie powinny być (jeżeli oczekujemy, że ich zasięg jest międzynarodowy) pisane w językach obcych (angielski, francuski, niemiecki, łacina, jakikolwiek). No, ale doktorant z promotorem nie dyskutuje.

Problem rozwiązywałem już kilka razy i zawsze rozwiązanie ginęło gdzieś w pomroczności jasnej. Rozwiązawszy problem raz jeszcze czem prędzej zapisuję go, żeby nie zaginął.

Opracowałem plik stylu o nazwie tocen.sty, korzystający z gotowca toclof.sty pozwalającego na tworzenie dodatkowych plików pomocniczych. To co najważniejsze, plik poprawnie będzie współpracował z klasami Marcina Wolińskiego mwbk i mwrep.

Plik stylu dostępny jest tu: http://goo.gl/0NDzt5 (i będzie modyfikowany w miarę nanoszenia poprawek) Poniżej jego zawartość:

 % tocen.sty
 % Prosty styl pozwalający wlączać spis treści w języku obcym (angielskim) do doumentu
 % pisanego po polskuw z klasamo mwbk i mwrep
 % Autor: Wojciech Myszka <wojciech.myszka@pwr.edu.pl>
 % Licencja: LPPL wersja 1.3c (lub późniejsza) http://latex-project.org/lppl/
 % Wersja 0.1
 %
 % Instrukcja użycia na końcu pliku
\RequirePackage{tocloft}
\newcommand{\contentname}{Table of contents}
\newcommand{\mychaptername}{Chapter}
\newlistof{content}{toe}{\contentname}
\newcommand\chapteren\[1\]{%
 \addcontentsline{toe}{chapter}{{\mychaptername \thechapter.\enspace}#1}}
 \newcommand\sectionen\[1\]{%
 \addcontentsline{toe}{section}{{\thesection.\enspace }#1}}
 \newcommand\subsectionen\[1\]{%
 \addcontentsline{toe}{subsection}{{\thesubsection.\enspace}#1}}
 \endinput
 % Najprostsze użycie sprowadza się do:
 % 1. Dodania w preambule dokumentu polecenie \usepackage{tocen}
 % 2. Dodania po każdym poleceniu \chapter{} \section{} \subsection{} polecenia
 % \chapteren{} \sectionen{} \subsectionen{} odpowiednio
 % 3. Dodanie polecenia \listofcontent tam gdzie ma wystąpić spis treści po angielsku
 % Jeżeli spis treści ma zaczynać się od nowej strony — należy dodac polecenie
 % \cleardoublepage, w rzypadku dokumentów drukowanych dwustronnie (na przykład mwbk)
 % \clearpage, w przyypadku dokumentów drukowanych jednostronnie (standardowo mwrep)
 % To Do
 % • dwujęzyczne podpisy tabel i ilustracji
 % • spisy tabel i ilustracji

Plik do pobrania: tocen.

Przykładowy plik korzystające z niego:

\documentclass{mwbk}
\usepackage{polski}
\usepackage\[utf8\]{inputenc}
\usepackage{tocen}

\begin{document}

\tableofcontents

\cleardoublepage
\listofcontent

\chapter{Test rozdzialu 1}
\chapteren{Test chapter 1}

\section{Sekcja zwłok}
\sectionen{Postmortem}

\subsection{Subsekcja}
\subsectionen{Subsection}

\end{document}
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…