Dwujęzyczne podpisy tabel i rysunków

Znienacka  pojawił się problem obcojęzycznych spisów treści, ilustracji i tabel. Związane jest to z dwoma problemami:  po pierwsze trzeba wszystko przetłumaczyć na obcy język (to jest problem łatwiejszy i wykonywany, w zasadzie, tylko raz) oraz zadbanie o właściwą numerację. A to praktycznie wyklucza przygotowywanie takiego spisu jako „zewnętrznego dokumentu”. Zarządzanie tym staje się niemożliwe.

Do tej pory wszyscy piszący u nas w LaTeXu jakoś sobie z tym radzili, aż przyszłą taka chwila, że ilustracje przestały się mieścić na jednej stronie. I trzeba było zacząć tworzyć i ilustrację i jej kontynuację na następnej stronie. Po użyciu pakietu captcont, okazało się nagle, że wszystko przestało działać. Niestety pakiet jest na tyle zakręcony, że znalezienie w miarę rozsądnego rozwiązania podobnego do dotychczas stosowanych okazało się trudne.

Utworzyłem zatem, nieco na kolanie, pakiet captcontwm. Zakłada on, że tekst pisany jest po polsku, dodatkowe podpisy będą w jednym tylko języku obcym (angielskim, ale to, akurat, nie jest istotne).

Pakietu używa się identycznie jak pakietu captcont dodając w odpowiednich miejscach obok poleceń \caption i \captcont polecenia \captionen i \captconten. Przy czym można z niego korzystać nawet wówczas gdy nie ma ani tabel ani rysunków rozmieszczonych na więcej niż jednej stronie. Używa się wówczas wyłącznie polecań \caption i \captionen.

Dodatkowo można zdefiniować jak nazywamy po angielsku rysunki i tabele (standardowo Figure i Table) używając poleceń

\renewcommand{\figurenameen}{Figure}
\renewcommand{\tablenameen}{Table}

(zamiast Figure i Table wpisujemy co się nam podoba).

Pakiet dołącza się poleceniem:

\usepackage{captcontwm}

lub, jeżeli nie chcemy obcojęzycznych podpisów w tekście pracy

\usepackage\[silent\]{captcontwm}

Aby wygenerować spisy ilustracji i tabel w języku obcym używamy poleceń:

\listof{englfigure}{List of figures}
\listof{engltable}{List of tables}

Pakiet, w zasadzie, współpracuje z pakietem hyperref, ale powinien być wywołany po nim (jest to postępowanie niestandardowe, które może (w przyszłości) zaowocować nieoczekiwanymi konsekwencjami.

Pakiet można pobrać tu: Pakiet do dwujęzycznych podpisów rysunków i tabel.

Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…