Projekt

Tu są bardzo stare, generyczne wersje instrukcji laboratoryjnych przygotowanych na zajęcia z Technologii Informacyjnych, przy komputerze, dla kierunku ZIP.

Od bardzo wielu lat nie prowadzę tych zajęć, ale zostawiam na „wiecznej rzeczy pamiątkę” mimo, że najprawdopodobniej wszyscy zajęcia prowadzący opracowali swoją ich wersję…

W szczególności wszystkie (większość!) odsyłaczy do literatury należy traktować z „przymrużeniem oka” — Internet bardzo nieładnie się starzeje i gubi różne rzeczy. Z drugiej strony dokumentacja opisująca stan rzeczy sprzed 10 lat na pewno jest nieaktualna…