ZIP

1 Program

 • Cele zajęć (efekty kształcenia):
  • Ujednolicenie terminologii z zakresu technologii informacyjnych oraz przedstawienie genezy, historii i aktualnego stanu rozwoju informatyki.
  • Ugruntowanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania komputerów i przedstawienie ogólnych zasad konstruowania algorytmów (komputerowych).
  • Ogólne wskazówki na temat przygotowywania publikacji i prezentacji technicznych.
  • Prezentacja kwestii ochrony własności intelektualnej i przedstawienie uwarunkowań związanych z cyfrowym przekształcaniem i przesyłaniem informacji.
 • Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna.
 • Krótki opis zawartości całego kursu: Oprócz podstawowych informacji na temat funkcjonowania współczesnych komputerów (sprzęt, architektura), ich systemów operacyjnych oraz historii rozwoju studenci uzyskują podstawowe informacje na temat oprogramowania aplikacyjnego, które odgrywają najważniejszą rolę w środowisku mechanicznym. Omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z sieciami komputerowymi z akcentem na rozległą sieć Internet.

Karta kursu

2 Slajdy do wykładu

Niestety, czasami różne powody (nie)obiektywne powodują, że slajdy rozchodzą się z terminami zajęć. Ale będą prezentowane w poniższej kolejności. Generalnie zajęcia rozplanowane będą na około 20 godzin

 1. Informacja
 2. Wykład pierwszy: wymagania i historia komputerów
 3. Arytmetyka komputerów
 4. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa
 5. Architektura komputerów
 6. Oprogramowanie komputerów
 7. Algorytmy (Część I)
 8. Zapis algorytmów (Algorytmy, Część II)
 9. Maszyna Turinga (Algorytmy Część III)
 10. Metody algorytmiczne (Algorytmy Część IV)
 11. Złożoność obliczeniowa. „Trudne” zadania
 12. Prawa autorskie
 13. Prawo patentowe
 14. Znaki towarowe

3 Projekt

Do zajęć przewidziane są zajęcia „praktyczne”: Projekt. Instrukcje laboratoryjne dostępne są poniżej.

4 „Zadania domowe”

Czasami na slajdach pojawiają się „prośby” o zrobienie czegoś w domu. przysłanie (drogą elektroniczną) sprawozdania i uwag z „odrabiania zadania domowego” zwykle owocuje dodatkowymi punktami i zwiększeniem oceny końcowej.

5 Zaliczenie

 1. Zgodnie z regulaminem studiów obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na większości zajęć będzie lista obecności.
 2. Podstawą zaliczenia jest kolokwium (w formie testu) odbywające się na ostatnich zajęciach.

6 Przepisywanie ocen

 1. Istnieje możliwość przepisania oceny z przedmiotu Technologie informacyjne zaliczonego na Politechnice Wrocławskiej.
 2. Istniej ograniczona możliwość przepisania oceny z przedmiotu Technologie informacyjne zaliczonego na innej uczelni wyższej pod warunkiem przedstawienia wiarygodnej karty kursu.
 3. Szczegółowe informacje u prowadzącego.