TI: Robotyka i Automatyzacja Procesów

Spis treści

Program

 • Cele zajęć (efekty kształcenia):
  • Ujednolicenie terminologii z zakresu technologii informacyjnych oraz przedstawienie genezy, historii i aktualnego stanu rozwoju informatyki.
  • Ugruntowanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania komputerów i przedstawienie ogólnych zasad konstruowania algorytmów (komputerowych).
  • Ogólne wskazówki na temat przygotowywania publikacji i prezentacji technicznych.
  • Prezentacja kwestii ochrony własności intelektualnej i przedstawienie uwarunkowań związanych z cyfrowym przekształcaniem i przesyłaniem informacji.
 • Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna zdalna.

Krótki opis zawartości całego kursu: Oprócz podstawowych informacji na temat funkcjonowania współczesnych komputerów (sprzęt, architektura), ich systemów operacyjnych oraz historii rozwoju studenci uzyskują podstawowe informacje na temat oprogramowania aplikacyjnego, które odgrywają najważniejszą rolę w środowisku mechanicznym. Omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z sieciami komputerowymi z akcentem na rozległą sieć Internet.

Slajdy do wykładu

Niestety, czasami różne powody (nie)obiektywne powodują, że slajdy rozchodzą się z terminami zajęć. Ale będą prezentowane w poniższej kolejności.

 1. Wykład pierwszy: program, wymagania. Informacja
 2. Odrobina historii matematyki i komputerów
 3. Arytmetyka komputerów
 4. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa
 5. Architektura komputerów
 6. Oprogramowanie komputerów
 7. Algorytmy (Część I)
 8. Zapis algorytmów (Algorytmy, Część II)
 9. Maszyna Turinga (Algorytmy Część III)
 10. Metody algorytmiczne (Algorytmy Część IV)
 11. Złożoność obliczeniowa. „Trudne" zadania

Gdy zostaje chwila czasu zajmujemy się jeszcze publikacjami:

 1. Publikacja techniczna. Treść i forma
 2. Publikacja techniczna. Automatyczne spisy

Czasami też udaje się powiedzieć parę słów na temat praw autorskich i spraw pokrewnych:

 1. Prawa autorskie
 2. Prawo patentowe
 3. Znaki towarowe

Zadania domowe

Czasami na slajdach pojawiają się „prośby" o zrobienie czegoś w domu, Przysłanie (drogą elektroniczną) sprawozdania i uwag z „odrabiania zadania domowego". Zwykle owocuje to dodatkowymi punktami i zwiększeniem oceny końcowej.

Zaliczenie

 1. Zgodnie z regulaminem studiów obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na większości zajęć będzie lista obecności. W przypadku zajęć organizowanych zdalnie załatwia to system system Zoom.

  Zajęcia dla studentów pierwszego etapu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, w tym i wykłady, są obowiązkowe. Obowiązkowe są również zajęcia (dotyczy wszystkich studentów Uczelni) w przypadku wykorzystania przez studenta limitu nieobecności dopuszczalnych przy zaliczeniu przedmiotu, o których mowa w ust. 4 pkt 2.

 2. Podstawą zaliczenia jest kolokwium (w formie testu) odbywające się na ostatnich zajęciach.

Przepisywanie ocen

 1. Istnieje możliwość przepisania oceny z przedmiotu Technologie informacyjne zaliczonego na Politechnice Wrocławskiej.
 2. Istniej ograniczona możliwość przepisania oceny z przedmiotu Technologie informacyjne zaliczonego na innej uczelni wyższej pod warunkiem przedstawienia wiarygodnej karty kursu.