TI: Mechatronika

Spis treści

1 Kolokwia i tryb zaliczeń

 1. Obecność na zajęciach zgodnie z regulaminem studiów jest obowiązkowa.
 2. Warunkiem wpisania oceny z wykładu jest pozytywne zaliczenie kolokwium.
  • Możliwe są również inne formy zaliczania zajęć, informacja o tym na wykładzie
 3. Oceny po kolokwium zostaną wpisane do systemu USOS.

2 Wykład

2.1 Cel zajęć

Uaktualnienie i ujednolicenie wiedzy/terminologii oraz zdobycie nowych wiadomości z zakresu technologii informacyjnych. Przygotowanie do kursu programowania.

2.2 Krótki opis zawartości kursu

Podstawowe informacje na temat funkcjonowania i budowy współczesnych komputerów (sprzęt, architektura), ich systemu operacyjnego. Historia rozwoju komputerów. Publikacja techniczna. Wstęp do algorytmiki.

Karta kursu.

2.3 Slajdy

 1. Wprowadzenie — 15 min.

 2. Publikacja techniczna. Treść i forma — 2 godz.

 3. Publikacja techniczna. Automatyczne spisy — 1 godz.

 4. Komputery — 1 godz.

 5. Arytmetyka komputerów — 2 godz.

 6. Algorytmy. Formalne metody prezentacji algorytmu. Automat skończony — 3 godz.

 7. Jak tworzymy algorytmy?.

  Zainteresowani mogą pobrać prosty program w pythonie rozwiązujący problem „wież Hanoi” dla dowolnej liczby krążków… Został on utworzony na podstawie algorytmu przedstawionego na wykładzie. Jest też animacja pozwalająca obejrzeć zabawę dla 5 krążków…

      / [pdf]
 8. Złożoność obliczeniowa. „Trudne” zadania — 2 godz.

 9. Internet i okolice albo „Cicer cum Caule”.

 10. Extra! Technologie Informacyjne, Informacja

 11. Kolokwium — 1 godz.

2.4 Zadania domowe

 1. Do wykładu o Maszynie Turinga:
  • Rozszerzyć działanie opisanej na wykładzie maszyny Turinga tak, żeby rozpoznawała jeszcze literę c.
  • Zaprojektować maszynę Turinga dodającą dwie cyfry binarne.

3 Laboratorium

Zajęcia laboratoryjne zazwyczaj prowadzi kto inny. Obowiązują zasady przedstawione przez prowadzącego.

3.1 Cel zajęć

Praktyczne ćwiczenie wiadomości z zakresu technologii informacyjnych i podstaw programowania.

3.2 Krótki opis zawartości całego kursu

Praktyczna obsługa procesora tekstu, style, spisy treści, bibliografia, podstawy prowadzenia obliczeń z wykorzystaniem komputerów.

3.3 (Ramowy) Plan zajęć

 1. Style i ich modyfikacja, ilustracje, współpraca z arkuszem kalkulacyjnym — 2 godz.
 2. Automatyczne spisy treści, ilustracji, bibliografia… — 2 godz.
 3. (Ostateczne) Formatowanie dokumentu — 2 godz.
 4. Błędy obliczeń. Python — 2 godz.
 5. Błędy — obliczenia praktyczne — 2 godz.
 6. Możliwości obliczeniowe komputera — 2 godz.
 7. Elementy programowania (instrukcje warunkowe, pętle,…) — 2 godz.
 8. Podsumowanie, zaliczenia — 2 godz.

3.4 Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena zadań laboratoryjnych.

4 Extras

 1. Jak działa komputer. Dosyć stare. Ale wszystko prawda… (Reżyser: Krzysztof Zanusi)
 2. Komputer zbudowany na przekaźnikach.
 3. Przykłady maszyn Turinga i ich programowania (Wykład 23 i następne).

5 Czasami zadawane pytania

Pytania najlepiej zadawać pocztą elektroniczną…

Uwaga: Nie odpowiadam na niepodpisane pytania!

 1. Jaki jest zakres materiału na kolokwium?
  W zasadzie obowiązuje materiał „przerobiony” na wykładzie do czasu kolokwium, ale z powodu godzin rektorskich — mogą pojawić sie pytania odnoszące sie i do reszty materiału.
 2. Uzyskałem dyplom ECDL, prowadzący wspomniał, że zwalnia on z I roku Informatyki na większości uczelni. Czy uznaje Pan ten dyplom?
  Mam kłopot z tymi dyplomami ECDL. Niestety zakres wykładu jest szerszy niż zakres ECDL. Natomiast należy jakoś uznać zdobyte kwalifikacje i zdecydowałem, że dyplom ECDL będzie dodawał maksimum 0.5 do uzyskanej oceny (generując ocenę nie lepszą niż celująca :-)
 3. „…chciałbym się dowiedzieć kiedy byłaby możliwość skonsultowania z Panem tego kolokwium…”
  Praktycznie nie ma takiej możliwości aby każdy miał dostęp do swojej pracy i mógł ją dyskutować. Ale można próbować.

6 Kilka uwag o literaturze

Czeka na uzupełnienie i aktualizację!!!

Poniżej przedstawiam bardzo wiele książek. Robię to dla tych, którzy nie wiedzą od czego zacząć. Wszystkie pozycje literatury uzupełniającej zostały wybrane z katalogu Biblioteki Głównej. Nie znaczy to, oczywiście, że są dostępne. Ale można od nich zaczynać (jeżeli będzie taka potrzeba)…

Dział „Beletrystyka” zawiera trzy znakomite książki wielkich naukowców: Feynmana i Ulama. Pierwszy z nich był fizykiem drugi matematykiem. Obaj brali udział w projekcie Manhattan i bardzo ciekawie opisują tamte czasy. Wspominam o nich na wykładzie. Dodałem tam też inną, bardzo dobrą pracę: Jamesa Gleicka Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja. Jest gruba, ale daje znakomity obraz informatyki i przedmiotu jej badań czyli informacji.

Nie jestem, natomiast, w stanie nadążać nad rozwojem systemu Microsoft Office oraz nad masowo produkowaną literaturą na temat tego oprogramowania.