Technologie Informacyjne

Spis treści

Informacje ogólne

Technologie Informacyjne (TI) to ogólna nazwa zestawu przedmiotów wykładanych na I semestrze (zimowym) na Wydziale Mechanicznym.

Przedmiot występuje w kilku różnych wariantach w zależności od kierunku i trybu zajęć:

 1. W języku polskim:
  1. Studia stacjonarne
   1. Mechanika i Budowa Maszyn: 30W
   2. Robotyka i Automatyzacja Procesów: 30W
   3. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZPM031003): 30W15P
   4. Mechtronika: 15W15P
   5. Transport: 30W
  2. Studia niestacjonarne
   1. Mechanika i Budowa Maszyn: 20W
   2. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 20W10P
 2. W języku angielskim
  1. Information Technology: 30W

(\(xx\)W — \(xx\) godzin wykładu, \(xx\)P — \(xx\) godzin projektu).

Zajęcia projektowe odbywają się w laboratorium, w znacznej części w sali 604B1 na poddaszu budynku B1.

Prowadzone zajęcia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 prowadzę zajęcia z TI na kierunkach:

 1. Robotyka i Automatyzacja Procesów na Wydziale Mechanicznym.
 2. Mechatronika na Wydziale Mechanicznym.

Cele

Podstawowym celem zajęć mogą być sformułowane w następujący sposób:

 1. Ujednolicenie terminologii z zakresu informatyki.
 2. Zwięzłe przedstawienie historii i wewnętrznej organizacji komputerów.
 3. Podstawowe informacje o językach programowania.
 4. Pojęcie algorytmu
 5. Podstawowe informacje o typach i powodach błędów podczas obliczeń komputerowych.
 6. Pojęcie algorytmu i podstawowe informacje o sposobach projektowania (konstruowania) algorytmów.
 7. Podstawowe informacje o Internecie i prywatności.
 8. Podstawowe informacje o przestrzeganiu praw autorskich (zwłaszcza w Internecie).
TI: Mechatronika
W10MTR-SI0003W