Lektury

Podstawowe lektury do wykładu

Literatura

[1] Bartkowiak A., Kasprzak B., Kasprzak W., Myszka W., Popkiewicz M., Rafajłowicz E., Sielicki A., Szata M., Zaleski J., Zarzycki J., Zmyślony R., Zontek S., Komputerowy system obsługi eksperymentu, WNT, Warszawa 1991.

[2] Hunt C., TCP/IP Network Administration, O’Reilly & Associates, Inc. 1992.

[3] Keijser J.J., OpenVPN Cookbook, Packt Publishing Ltd., Birmingham, UK 2017.

[4] Leiner B.M., Cerf V.G., Clark D.D., Kahn R.E., Kleinrock L., Lynch D.C., Postel J., Roberts L.G., Wolff S., Brief History of the Internet, Internet Society 1997, URL https://cdn.prod.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/ISOC-History-of-the-Internet_1997.pdf.

[5] Pelkey J., Entrepreneurial Capitalism and Innovation: A History of Computer Communications 1968-1988 2007, URL http://www.historyofcomputercommunications.info/Book/BookIndex.html.

[6] Pudełko M., Prawdziwa historia Internetu 2017, URL http://libra.ibuk.pl/book/182974, dostęp z komputerów sieci Politechniki Wrocławskiej.

[7] Sheldon T., Wielka encyklopedia sieci komputerowych, Wydawnictwo Robomatic 1995.

[8] Spurgeon C.E., Zimmerman J., Ethernet. Biblia administratora, Helion 2014.

[9] Świszcz P., Dąbowski K., Grabowski D., Laboratorium przemysłowych sieci komunikacyjnych. Część I, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2011.

[10] Tanenbaum A.S., Sieci komputerowe, Helion 2004.

[12] Maszkowski R., Wydarzenia w polskim Internecie — kalendarium, URL http://kalendarium.icm.edu.pl/ 2001–2014.

[13] RFC 1149, URL https://www.blug.linux.no/project/rfc1149/ 2001.

[14] Wikipedia contributors, Link-local address — Wikipedia, The Free Encyclopedia, URL https://en.wikipedia.org/wiki/Link-local_address, [Online; accessed 12-Mart-2024] 2024.

[15] Postel J., Internet Protocol, URL https://www.rfc-editor.org/info/rfc791 1981.

[16] Deering S.E., Hinden R.M., Internet Protocol, version 6 (IPv6) specification, URL https://tools.ietf.org/html/rfc8200 2017.

[17] Waitzman D., A standard for the transmission of IP datagrams on avian carriers, URL https://tools.ietf.org/html/rfc1149, również RFC 2549 i RFC 6214 1990.

[18] Peterson L., Davie B., Computer Networks: A Systems Approach, Elsevier 2019, URL https://book.systemsapproach.org/.

[19] Wikibooks, GnuPG — Wikibooks, URL https://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=GnuPG&oldid=232155, [Online; accessed 14-marzec-2020] 2016.

[20] Bezpieczeństwo systemów komputerowych - wykład 4:Podstawowe elementy kryptografii - Studia Informatyczne, URL https://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Bezpiecze%C5%84stwo_system%C3%B3w_komputerowych_-_wyk%C5%82ad_4:Podstawowe_elementy_kryptografii 2008.

[21] Czym różni się VPN firmowy od komercyjnego …i dlaczego nie TOR?, URL https://niebezpiecznik.pl/post/czym-rozni-sie-vpn-firmowy-od-komercyjnego-i-dlaczego-nie-tor/ 2020.

Poprzedni
Następny