Laboratorium 0: Rozpoznanie środowiska w sali 604 B1

Cele laboratorium

 1. Logowanie do systemu Linux.

 2. Logowanie do systemu Windows.

 3. Zapoznanie się ze środowiskiem sieciowym.

Celem laboratorium jest szybka rozgrzewka przed kolejnymi zajęciami. W sporej części poświęcone ono będzie omówieniu podstawowych pojęć zwiazanich z (szeroko rozumianą) siecią Internet

Narzędzia

 1. Windows:

 2. Linux:

Zadania do wykonania

Dobrze zapoznać się z literaturą (i może slajdami do wykładu.)

 • Używając programów ipconfig (Windows) i ip addr (Linux) odczytać parametry interfejsu sieciowego: adres ip, maska sieciowa.

 • Porównać adresy w Windows i linuksie.

 • Porównać też adresy IPv6.

 • Używając kalkulatora podsieci (na podstawie adresu interfejsu i maski sieciowej) określić granice adresów sieci. Programem ping sprawdzić, czy komputery „żyją”. 1

 • Polecenie netstat -rn lub ip route pozwoli podejrzeć tablicę routingu.

 • Używając programu tracert (Windows) i mtr (linux) sprawdziś „połączenie komputera z resztą świata”. To znaczy wybrać jakiś adres zewnętrzny (spoza Politechniki) i sprawdzić przebieg drogi sieciowej.

 • Wybrać (metodą prób i błędów) jakiś adres z sieci lokalnej i sprawdzić jego nazwę sieciową używając programu host.

Może się przydać:

 • Komputery w laboratorium mają nazwy piwo0*<n>*.immt.pwr.wroc.pl, gdzie <n> to liczby w zakresie 00, 01, 02…, 15.

 • Program geoiplookup pozwala sprawdzić w jakim kraju znajduje się komputer o danej nazwie/adresie sieciowym

Z każdych zajęć laboratoryjnych potrzebne będzie krótkie sprawozdanie (w formie elektronicznej).

Instrukcja w postaci pliku PDF


 1. Na kalkulator nie starczy nam czasu! Wrócimy do niego później. ↩︎

Następny